top of page

Wiklex Kund/Användarvillkor

Wiklex Kund/användarvillkor

uppdaterades senast 2024-05-07

Välkommen till Wiklex användarvillkor! Vi är verkligen glada att ha dig ombord. Tack för att du väljer att använda våra tjänster.


Nedan har vi listat viktiga juridiska villkor som gäller för alla som betalar/har betalat en Wiklex Faktura eller använder våra tjänster. Dessa villkor är nödvändiga för att skydda både dig och oss och för att göra våra tjänster möjliga och roligare för alla. Wiklex erbjuder ett brett utbud av tjänster och funktioner och en del av villkoren nedan kanske inte är relevanta för de specifika tjänsterna du använder.

Vi förstår att juridiska termer kan vara ansträngande att läsa, och vi har försökt göra upplevelsen trevligare. Om du har några förslag på hur vi kan förbättra dem är du välkommen att kontakta oss på info@wiklex.com.

1. Introduktion

 

1.1 Vårt syfte

Vi hjälper våra kunder att ta fram en online-närvaro i form av webbplatser och/eller webbapplikationer. Vi designar, skräddarsyr och programmerar unika och moderna hemsidor och webbapplikationer specifikt framtagna för varje individuell kund. Som beskrivs nedan erbjuder vi våra användare många tjänster och funktioner för att skapa, publicera och utveckla fantastiska webbplatser, webbapplikationer och ehandelsplattformar både för stationära och mobila enheter. Online- och mobilwebbplatser och plattformar som vi skapat åt våra användare/kunder kallas här (”Användarplattform (ar)” eller "Webbplats(er) / webbapplikation(er)").

1.2. Laglig överenskommelse
Dessa användarvillkor för Wiklex ("användarvillkor" eller "Wiklex-villkor(en)") anger hela villkoren som gäller för varje användare/kund ("Användare" eller "du", "dig", "er", "ni"). 

 

Wiklex-villkoren utgör ett bindande och verkställbart juridiskt avtal mellan Wiklex och dess anslutna företag och dotterbolag över hela världen ("Wiklex", "oss" eller "vi") och dig i förhållande till användningen av Wiklex-tjänster - vänligen läs dem noggrant.

 

Du får bara besöka och / eller använda Wiklex-tjänsterna om du samtycker till Wiklex-villkoren - och genom att använda och / eller betala en Wiklex faktura anger du och bekräftar ditt informerade samtycke till dessa villkor samt användning och andra Wiklex-villkor som gäller för din användning av Wiklex-tjänster. Om du inte läser, förstår och accepterar Wiklex-villkoren måste du omedelbart lämna Wiklex-webbplatsen och undvika eller avbryta all användning av Wiklex-tjänsterna samt informera oss om eventuellt avbrytande av din webbplats och/eller webbapplikation på info@wiklex.com.

Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst och förstår våra användarvillkor och vår integritetspolicy som finns tillgänglig på http://www.wiklex.com/integritetspolicy.

1.3. Kundkonto
Som kund lagras dina uppgifter hos oss. För att vi ska aktivera ett kundkonto åt dig begär vi Referens, Telefonnummer till referens, Företagsnamn, Organisationsnummer/personnummer, Adress, Email för kontakt samt email för fakturering. För internationella kunder (utanför Sverige) ber vi även om VAT-nummer.

 

Enbart du som angett uppgifterna till en Wiklex-representant kan därefter beställa och nyttja tjänster av Wiklex. Vi godkänner skriftlig fullmakt om en tredje part ska lägga beställningar i ditt namn. 

 

Vi rekommenderar endast att du tilldelar sådan fullmakt till personer du litar på - eftersom du kommer att vara ensamt och fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt kundkonto hos Wiklex (inklusive för alla utfästelser, garantier och åtaganden som görs med oss), oavsett om de är specifikt auktoriserade av dig, och för eventuella skador, kostnader eller förluster som kan uppstå till följd av sådan fullmakt.

 

Du måste tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter när du förser oss med informationen till ditt kundkonto innan du börjar nyttja Wiklex-tjänsterna, eftersom att du är den enda och exklusiva rättighetsinnehavaren för kundkontot. Vi rekommenderar starkt att du tillhandahåller din egen (eller ditt företags) kontakt- och faktureringsinformation, inklusive din giltiga e-postadress, eftersom vi kan använda den för att identifiera och fastställa den faktiska och verkliga ägaren till kundkontot.

 

I händelse av en tvist om kundkonto förbehåller vi oss rätten att bestämma äganderätten till ett kundkonto baserat på vårt rimliga omdöme, oavsett om en oberoende utredning har genomförts av oss eller inte. Men om vi inte kan göra ett sådant beslut (som vi kan anse enligt vårt eget gottfinnande) förbehåller vi oss rätten att undvika att göra det och / eller stänga av ett kundkonto tills de parter som ifrågasätter sådant ägande, når en lösning, utan ansvar gentemot dig eller till någon annan part. Vi kan begära dokumentation (t.ex. statligt utfärdat ID, en företagslicens) som kan hjälpa oss att bestämma ägandet.

1.4. Detta ingår i er Premium Webbplats / Webbapplikation när ni betalar en prenumerationsavgift

 • Design, Uppbyggnad och kodning av systemet enligt era specifikationer vi kommer överens om samt vad som är tekniskt möjligt för oss på Wiklex.

 • Underhåll av er webbplats / webbapplikation. Vi underhåller er webbplats / webbapplikation och ser till att det fungerar som förväntat dock med friskrivningar enligt dessa användarvillkor. Vi hanterar och åtgärdar buggar och eventuella fel som kan uppstå så snart de upptäcks. Detta gäller endast om vi har designat och utvecklat 100% av er webbplats / webbapplikation.

 • Support 365 dagar om året med en dedikerad kundansvarig. 

  • Inga ytterligare tillägg av nya funktioner och/eller designförändringar ingår i er avgift ​efter att webbplatsen / webbapplikationen levererats och/eller satts i bruk. 

 • Vi ansvarar inte för problem och/eller störningar med er domänleverantör och alla störningar som uppstår i samband med problem med er domänleverantör. 

 • Mobiloptimering av er hemsida så att er hemsida ser bra ut på mobila enheter.

  • Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra era besökares upplevelse på deras enheter och kommer kontinuerligt att uppdatera er hemsidas mobilanpassning för att hänga med i utvecklingen.

 • Underhåll i form av ändring/uppdatering av enklare befintliga texter, bilder och media på er hemsida som inte är möjligt att uppdatera från er personliga kontrollpanel. Vi erbjuder även borttagning av texter, bilder och media som ni inte längre vill ha. 

  • Om ni ber oss att ta bort texter, bilder och/eller media erbjuds ingen ångerrätt och ni debiteras extra för att återinstallera eventuella texter, bilder och/eller media som ni vill återinstallera/lägga till.

  • I underhållet ingår inte att lägga till ytterligare sidor, flikar, underflikar, sektioner, delar eller innehåll eller designförändringar på er hemsida. Det är enbart det redan befintliga innehållet på hemsidan som är aktuellt för underhåll, alltså ändring/uppdatering. Alla andra tillägg debiteras separat och överenskommes vid varje enskilt tillfälle.

 • En kontrollpanel där ni kan kontrollera utvalda sektioner och delar på er webbplats / webbapplikation. Ni väljer själva ut i samband med att ni blir kund, i samförstånd med Wiklex, vilka sektioner och delar på er hemsida ni vill kunna kontrollera, ändra och uppdatera på egen hand. Ni kan inte ta bort sektioner på egen hand för er egen säkerhet förutsatt att det inte är en produktlista eller specifik databas där ni ska, för att kunna fullfölja er dagliga verksamhet på hemsidan, kunna ta bort innehåll. 

  • På begäran får ni tillgång till er innehållshanterare dock sker detta på egen risk då Wiklex inte ansvarar för att återställa eventuella designändringar ni gör på egen hand. Eventuella återställningar kan komma att debiteras separat.​

 • Modernisering av er hemsida en gång varje 2 år. För att säkerställa att er hemsida förblir modern och att den använder den senaste tekniken erbjuder vi modernisering en gång vartannat år. Vi erbjuder detta i en tidsfrist på 40 dagar från att vi informerar er om att er “moderniseringsperiod” har börjat. Under moderniseringsperioden har ni möjlighet att be om mindre designförändringar av er hemsida i syfte att modernisera hemsidan förutsatt att det inte kräver ytterligare programmering, system och/eller systemutveckling på er hemsida. 

2. Dina skyldigheter

2.1. Du representerar och garanterar att:

 1. du är minst arton (18) år eller har laglig ålder i din jurisdiktion och att du har juridisk rätt och frihet att ingå Wiklex-villkoren och att bilda ett bindande avtal för dig själv eller för den person eller enhet som du förbinder dig till Wiklex-villkoren;

 2. ditt hemland och / eller ditt företags etableringsland är samma som det land som anges i den kontakt- och / eller faktureringsadress du försett oss med vid registreringen av ditt kundkonto hos Wiklex;

 3. du förstår att Wiklex inte tillhandahåller någon juridisk rådgivning eller någon rekommendation med avseende på lagar eller krav som är tillämpliga på din användning eller någon av dina slutanvändare, eller din efterlevnad därmed;

 

Och specifikt angående ditt användarinnehåll:

 1. du bekräftar att du äger alla rättigheter till allt innehåll som laddas upp eller tillhandahålls av dig, eller importeras, kopieras eller laddas upp av dig via Wiklex-kontrollpanel, till din webbplats / webbapplikation (”Användarinnehåll”), inklusive design, bilder, animationer, videor, ljudfiler, teckensnitt, logotyper, illustrationer, kompositioner, konstverk, gränssnitt, användarnamn, information som du tillhandahåller för att skapa ett underdomännamn, text, litterära verk och annat material ("Innehåll"), eller på annat sätt har (och fortsätter att ha) fullmakt, licenser, samtycke och auktoritet, i och till användarinnehållet, efter behov för att lagligt få tillgång till att importera, kopiera, använda, publicera, överföra eller licensiera sådant användarinnehåll, av dig och oss eller något av våra dotterbolag;

 2. du har (och kommer att behålla) fullmakt, licenser, samtycke och befogenhet att tillåta Wiklex att komma åt webbplatser, webbsidor och / eller andra onlinetjänster i syfte att importera, kopiera, visa, ladda upp, sända och / eller på annat sätt använda ditt innehåll.

 3. Användarinnehållet är (och kommer att fortsätta att vara) sant, aktuellt, korrekt, utan intrång på tredje parts rättigheter och på inget sätt olagligt för dig att ladda upp, importera, kopiera, inneha, posta, sända, visa eller på annat sätt använda, i det land där du eller din webbplats / webbapplikations besökare och användare (“Slutanvändare”) är bosatta, eller för Wiklex och / eller dina slutanvändare för åtkomst, import, kopiering, uppladdning, användning eller innehav i samband med Wiklex-tjänsterna;

 4. du har fått alla samtycken och behörigheter som krävs enligt alla tillämpliga lagar, angående publicering, överföring och publicering av personlig information och / eller bild eller likhet med någon person, enhet eller egendom som ingår i användarinnehållet, och du kommer att följa alla tillämpliga lagar.

2.2. Du förbinder dig och godkänner att:

 1. helt följa alla tillämpliga lagar och andra avtalsvillkor som styr din användning av Wiklex-tjänsterna (och all relaterad interaktion eller transaktion), inklusive de specifika lagar som gäller för dig eller dina slutanvändare på någon av dina geografiska platser;

 2. vara ensam ansvarig med avseende på användningen av Wiklex-tjänsterna som sker under ditt kundkonto och / eller webbplats / webbapplikation och för något av ditt användarinnehåll (inklusive för alla konsekvenser av åtkomst, import, uppladdning, kopiera, använda eller publicera sådant användarinnehåll på eller med avseende på Wiklex-tjänsterna);

 3. spara och säkerhetskopiera regelbundet och oberoende av ditt användarinnehåll och den information som bearbetas av dig angående din användarplattform, inklusive med avseende på slutanvändare, användarprodukter och alla applikationer och / eller tjänster från tredje part som används av dig;

 4. få då och då reklammeddelanden och material från Wiklex eller dess partners, via post, e-post eller något annat kontaktformulär som du kan ge oss (inklusive ditt telefonnummer för samtal eller textmeddelanden). Om du inte vill få sådant reklammaterial eller meddelanden - var snäll och meddela oss när som helst på info@wiklex.com;

 5. tillåta Wiklex att för evigt, över hela världen och utan kostnad, använda någon version av din användarplattform (eller någon del därav) för någon av Wiklex marknadsförings- och marknadsföringsaktiviteter, online och / eller offline, och ändra den som rimligen krävs för sådana ändamål, och du avstår från alla anspråk mot Wiklex eller någon på dess vägnar som rör tidigare, nuvarande eller framtida moraliska rättigheter, artisters rättigheter eller andra liknande rättigheter världen över som du kan ha i eller till din användarplattform med avseende på sådana begränsade tillåtna användningar;

 6. Wiklexs eget gottfinnande vad gäller medel, sätt och metod för att utföra Wiklex-tjänsterna, inklusive de som gäller webbhotell, överföring, publicering och / eller visning av användarplattformar och / eller innehåll (inklusive införande och presentation av annonser eller annat kommersiellt innehåll med avseende på detta).

2.3. Du godkänner och förbinder dig att inte:

 1. kopiera, modifiera, skapa härledda verk av, ladda ner, anpassa, omvandla, emulera, migrera till en annan tjänst, översätta, kompilera, dekompilera eller demontera Wiklex-webbplatsen, Wiklex-tjänsterna (eller någon del därav), allt innehåll som erbjuds av Wiklex eller tredje parts tjänster för användning och visning inom användarplattformar (“Licensierat innehåll”) och / eller någon del därav på något sätt, eller offentligt visa, utföra, sända eller distribuera något av det föregående utan Wiklex tidigare skriftliga och specifika samtycke och / eller som uttryckligen tillåtet enligt Wiklex-villkoren;

 2. skicka, sända eller visa användarinnehåll eller använda licensierat innehåll i ett sammanhang, som kan anses vara ärekränkande, obscent, trakasserande, hotande, brännande, kränkande, rasistiskt, stötande, vilseledande eller bedrägligt, uppmuntrande till kriminellt eller skadligt uppförande, eller som på annat sätt bryter mot Wiklex eller någon tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, avtals- eller förtroendemässiga rättigheter), eller på annat sätt visar någon person, enhet eller varumärke i ett dåligt eller nedsättande ljus utan deras föregående uttryckliga godkännande;

 3. använda alla olagliga åtgärder för att samla in inloggningsdata och / eller lösenord för andra webbplatser, tredje part, programvara eller tjänster;

 4. fiska, samla in, ladda upp eller på annat sätt tillhandahålla kreditkortsinformation eller andra former av finansiell information som används för att samla in betalningar;

 5. agera på ett sätt som kan uppfattas som skadligt för Wiklex rykte och goda vilja eller som kan leda Wiklex till vanära eller skada;

 6. köpa sökmotor eller andra betala-per-klick-nyckelord (som Google AdWords), eller domännamn som använder Wiklex eller Wiklexmarkeringar och / eller variationer och felstavningar därav;

 7. imitera någon person eller enhet eller tillhandahålla falsk information om Wiklex-tjänsterna och / eller användarplattformen, vare sig direkt eller indirekt, eller på annat sätt utföra någon manipulation för att dölja din identitet eller ursprunget till något meddelande eller sändning du skickar till Wiklex och / eller alla slutanvändare;

 8. felaktigt ange eller på annat sätt felaktigt framställa din anslutning till någon person eller enhet, eller felaktigt uttrycka eller antyda att Wiklex eller någon tredje part stödjer dig, din användarplattform, ditt företag, dina användarprodukter eller något uttalande du gör;

 9. omvänd uppslagning, spårning eller försök att spåra en annan användare av Wiklex-tjänster, eller på annat sätt störa eller kränka någon annan användares rätt till integritet eller andra rättigheter, eller skörda eller samla in personligt identifierbar information om besökare eller användare av Wiklex-tjänsterna och / eller Användarplattform utan deras uttryckliga och informerade medgivande;

 10. inaktivera, kringgå eller på annat sätt undvika åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till Wiklex-tjänsterna, användarplattformen, kundkontot för en annan användare eller andra system eller nätverk anslutna till Wiklex-tjänsterna, genom hacking, lösenordsdrift , eller andra olagliga eller förbjudna medel;

 11. undersöka, skanna eller testa sårbarheten för Wiklex-tjänsterna eller något nätverk som är anslutet till Wiklex-tjänster;

 12. använda någon av Wiklex-tjänsterna och / eller användarplattformen i samband med någon form av skräppost, oönskad post, bedrägeri, nätfiske, "kedjebrev", "pyramidscheman" eller liknande beteende, eller på annat sätt bedriva oetisk marknadsföring eller reklam;

 13. sälja, licensiera eller utnyttja för kommersiella ändamål all användning av eller åtkomst till det licensierade innehållet och / eller Wiklex-tjänsterna, förutom vad som uttryckligen tillåts av Wiklex-villkoren;

 14. bryta mot, försöka bryta mot eller på annat sätt underlåta att följa någon av Wiklex-villkoren eller några lagar eller krav som gäller för din användning av Wiklex-tjänsterna.

 15. komma åt eller använda tjänsterna för benchmarking eller liknande konkurrensanalysändamål eller för att bygga en konkurrenskraftig produkt eller tjänst.

Du bekräftar och samtycker till att din underlåtenhet att följa något av ovanstående eller någon felaktig framställning av dig här kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt kundkonto och er webbplats / webbapplikation - med eller utan ytterligare meddelande till dig och utan eventuell återbetalning av belopp som betalats på grund av sådana tjänster.

3. Innehåll och ägande

3.1. Din immateriella egendom
Mellan Wiklex och dig ska du äga all immateriell egendom som rör ditt användarinnehåll och till allt annat material som du har skapat, inklusive design, bilder, animationer, videor, ljudfiler, teckensnitt, logotyper, illustrationer, kompositioner, konstverk, gränssnitt, text och litterära verk. Wiklex gör inte anspråk på ditt äganderätt. För det enda syftet att bevilja dig tjänsten, vet du och håller med om att vi kommer att behöva komma åt, ladda upp och / eller kopiera ditt användarinnehåll till vår plattform, inklusive molntjänster, för att göra skärmjusteringar, för att duplicera för säkerhetskopiering och utföra alla andra tekniska åtgärder och / eller användningar som krävs för att utföra våra tjänster, enligt vår bedömning. 

Kodning och grundprogrammering på er hemsida ägs av Wiklex respektive Wix. Ni har ingen rättighet att ta del av backend-, frontend-kodning eller Corvid(javascript)-koder som används exklusivt av Wiklex respektive Wix. Ni äger inte någon form av kodning eller programmering på er webbplats / webbapplikation. Dessa ägs och förses till fullo av Wiklex respektive Wix. 

 • Eventuella tredjepartssystem som vi integrerat på er webbplats / webbapplikation ägs av respektive tredje part. 

3.2. Wiklex respektive Wix immateriella rättigheter
Alla rättigheter, äganderätt och intresse för och till Wiklex-tjänsterna, inklusive allt upphovsrättsskyddat material eller annat innehåll därav som är eller kan omfattas av immateriella rättigheter enligt tillämplig lag (inklusive konstverk, grafik, bilder, webbplatsmallar och widgets, litterärt arbete, käll- och objektkod, datorkod (inklusive html), applikationer, ljud, musik, video och andra medier, design, animationer, gränssnitt, dokumentation, derivat och versioner av dessa, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktiva funktioner och objekt, verktyg och metoder för reklam och förvärv, uppfinningar, affärshemligheter, logotyper, domäner, anpassade webbadresser, varumärken, servicemärken, handelsnamn och andra äganderättsidentifierare, oavsett om de är registrerade och / eller kan registreras (tillsammans, "Immateriell egendom"), och alla härledningar därav, ägs av och / eller licensieras till Wiklex respektive Wix.

 

Med förbehåll för att du följer Wiklex-villkoren och betalar alla tillämpliga avgifter i rätt tid, ger Wiklex dig härmed, när vi skapat ett kundkonto åt dig och så länge Wiklex vill förse dig med Wiklex-tjänsterna, ett icke-exklusivt, icke-överförbart , icke-underlicensierbar, helt återkallbar, begränsad licens att använda Wiklex-tjänsterna och licensierat innehåll, i syfte att generera och visa din användarplattform för slutanvändare och erbjuda dina användarprodukter (som definieras nedan) däri, enbart som uttryckligen tillåts enligt Wiklex-villkor och enbart inom Wiklex-tjänsterna.

 

Wiklex-villkoren förmedlar inte någon rättighet eller intresse för eller till Wiklex respektive Wix immateriella rättigheter (eller någon del därav), förutom endast den begränsade licens som uttryckligen beviljats ​​ovan. Ingenting i Wiklex-villkoren utgör ett tilldelning eller avstående från Wiklex immateriella rättigheter enligt någon lag.

3.3. Feedback och förslag
Om du ger oss några förslag, kommentarer eller annan feedback som rör Wiklex-tjänsterna (vare sig de är befintliga, föreslagna eller tänkta), som är eller kan vara föremål för immateriella rättigheter ("Feedback"), ska sådan Feedback uteslutande ägas av Wiklex. Genom att tillhandahålla sådan feedback till Wiklex godkänner du och godkänner att den kan användas av Wiklex för att: (i) vidareutveckla, anpassa och förbättra Wiklex-tjänsterna, (ii) tillhandahålla kontinuerlig hjälp och teknisk support, (iii) kontakt med allmänna eller personifierade Wiklex-relaterade meddelanden och / eller intervjuförfrågningar baserat på din feedback eller på annat sätt, (iv) underlätta, sponsra och erbjuda vissa kampanjer, och övervaka prestanda, (v) för att skapa aggregerade statistiska data och andra aggregerade och / eller härledd information, som Wiklex kan använda för att tillhandahålla och förbättra sina tjänster, (vi) för att förbättra Wiklex datasäkerhet och bedrägeribekämpning, och (vii) för att följa alla tillämpliga lagar och regler. Dessutom intygar och garanterar du (1) att sådan feedback är korrekt, fullständig och inte kränker några tredje parts rättigheter; (2) oåterkalleligen tilldela Wiklex alla rättigheter och intressen som du har i sådan Feedback och (3) uttryckligen och oåterkalleligt avstår från alla anspråk som rör eventuella tidigare, nuvarande eller framtida moraliska rättigheter, konstnärers rättigheter eller andra liknande rättigheter över hela världen i eller till sådan återkoppling.

4. Sekretess

Vissa delar av Wiklex-tjänsterna (inklusive vissa tjänster från tredje part som finns tillgängliga, som förklaras ytterligare i avsnitt 8 nedan) kräver eller involverar inlämning, insamling och / eller användning av viss personlig identifierbar information. I synnerhet och som en del av åtkomst till eller användning av Wiklex-tjänsterna kan Wiklex och sådana tjänster från tredje part samla in, komma åt och använda viss information som gäller användare och slutanvändare, inklusive aktiviteter eller navigering som utförs av användare och slutanvändare genom Wiklex-tjänsterna och / eller användarplattformar. 

5. Serviceavgifter

5.1. Betalda tjänster ("Webbplats Premium", Webbapplikation Premium", "Prenumerationsavgift")
Användningen av Wiklex-tjänster är föremål för betalning av särskilda avgifter, som bestäms av Wiklex efter eget gottfinnande ("Betalda tjänster" respektive "Avgifter" och "Prenumerationsavgift").

 

Wiklex förbehåller sig rätten att ändra sina avgifter när som helst, efter meddelande till dig om en sådan ändring kan påverka dina befintliga prenumerationer. Om du fått rabatt eller annat kampanjerbjudande, har Wiklex rätt att automatiskt och utan förvarning förnya din prenumeration på sådana Wiklex-tjänster till den tillämpliga avgiften.

 

Alla avgifter är i Svenska kronor eller Euro. I den utsträckning som lagen tillåter (och om inte annat anges av Wiklex skriftligen) är alla avgifter exklusive alla skatter (mervärdesskatt (moms)) och du är ansvarig för betalning av alla tillämpliga skatter som hänför sig till din användning av Wiklex-tjänsterna, eller till eventuella betalningar eller köp som du gör. Om Wiklex är skyldig att samla in eller betala skatter för de avgifter som du ska betala, och huruvida sådana skatter har lagts till och samlats in från dig för tidigare transaktioner, kan sådana skatter läggas till betalningen av eventuella utestående avgifter och kommer att återspeglas i fakturan för sådan transaktion. 

 

Som en del av att begära ett kundkonto hos oss eller skicka information för att nyttja Wiklex-tjänster berättigar du också Wiklex att spara och samla in faktureringsuppgifter så länge ni har ett aktivt kundkonto hos oss.

5.2. Fakturor
Wiklex kommer att utfärda en faktura för betalning av avgifter eller återbetalning till eller av Wiklex (“Faktura”). Varje faktura kommer att utfärdas i elektroniskt format och baseras på det land som anges i din angivna faktureringsadress och kommer att skickas till dig via e-post till din angivna e-postadress. I syfte att utfärda fakturan kan du behöva lämna viss personlig information för att följa lokala lagar. 

5.3. Prenumerationens Automatiska förnyelse
För att säkerställa att du inte upplever några avbrott eller förluster av våra tjänster, inkluderar våra tjänster en automatisk förnyelse. Om du inte informerar oss om att du vill avbryta den automatiska förnyelsen, kommer prenumerationsperioden automatiskt att förnyas och en faktura för den nya prenumerationsperioden skickas till dig cirka 30 dagar innan slutet av den tillämpliga prenumerationsperioden nått sitt slut. Den nya prenumerationsperioden förnyas och är lika med den ursprungliga prenumerationsperioden (exklusive förlängda perioder) och, om inte annat meddelas dig, till samma pris (med förbehåll för tillämpliga skatteändringar och exklusive eventuella rabatter eller andra kampanjerbjudanden under den första perioden) (“Förnya betalda tjänster”). Till exempel, om den ursprungliga prenumerationsperioden för en tjänst är tre månader, kommer förnyelseperioden (i förekommande fall) att vara i tre månader. Wiklex skickar en faktura cirka 30 dagar innan förnyelsedatum för att säkerställa att inga avbrott eller förluster uppstår. Du har vidare rätt att säga upp din prenumeration när du vill förutsatt att du inte är bunden av bindningstid enligt din orderbekräftelse som du mottagit vid beställning av våra prenumerationstjänster. Prenumerationsperioden avgörs av dig och du har rätt att välja mellan att faktureras för tre månader (kvartal) eller tolv månader (årligen) åt gången. Detta överenskommes muntligt med din Wiklex-representant. 

Genom att ingå detta avtal och genom att betala en faktura som skickats från Wiklex gällande "Webbplats Premium" och/eller "Webbapplikation Premium" godkänner du att tjänsten automatiskt ska förnyas i enlighet med ovanstående villkor.

 • Du kan när som helst stänga av alternativet för automatisk förnyelse genom att kontakta oss på info@wiklex.com eller kontakta din dedikerade Wiklex-representant direkt.

 • Er prenumeration sägs upp först efter att ni mottagit bekräftelse av oss via e-post. Er webbplats / webbapplikation förblir online tills dess att er redan betalda prenumerationsperiod löpt ut.

 • Vi erbjuder 14 dagars ångerrätt från dess att ni mottagit er första Wiklex faktura. Efter 14 dagar går det inte att ångra ert köp. 

 • Redan betalda fakturor, förutsatt att ni inte säger upp inom 14 dagars tidsfristen, kan inte återbetalas, däremot kan ni när ni vill säga upp er prenumeration hos Wiklex och då skickar vi inga fler fakturor efter att er redan betalda prenumerationsperiod löpt ut och er webbplats/webbapplikation tas offline då prenumerationsperioden ni redan betalat för löpt ut.

 • Vid uppsägning av er webbplats/webbapplikation tas den offline och kan inte längre nås via er domän. 

 • Vid uppsägning av er webbplats/webbapplikation raderas allt innehåll på er webbplats/webbapplikation. Ni har rätt att få ert innehåll såsom texter, bilder och/eller media skickat till er innan vi raderar er webbplats/webbapplikation. Detta måste då begäras senast 14 dagar innan er förbetalda prenumerationsperiod löpt ut.

 

5.4. Pengar tillbaka garanti
Om du inte är nöjd med Wiklex-tjänster och det är ditt första köp av våra tjänster, kan du meddela avbrytande av vilken anledning som helst inom fjorton (14) dagar efter att du första gången mottagit en Wiklex faktura ("Återbetalning" och "Återbetalningsperiod"). Återbetalningen gäller endast vid det första köpet av Wiklex-tjänster. Återbetalningen gäller inte för ytterligare inköp, uppgraderingar, modifieringar eller förnyelser av Wiklex-tjänster. Om du bor i en jurisdiktion som kräver en längre återbetalningsperiod kommer vi naturligtvis gärna att tillgodose sådana krav i enlighet med alla tillämpliga lagar. Om Wiklex får ett sådant meddelande inom återbetalningsperioden kommer Wiklex att återbetala respektive makulera det belopp som Wiklex fakturerat dig för Wiklex-tjänster, i den valuta du ursprungligen debiterades i. Observera att återbetalningsbeloppet kan skilja sig från det belopp som du debiterades på grund av valutaändringar och avgifter från tredje part. Wiklex ansvarar inte för skillnader som orsakats av valutakursförändringar eller avgifter som du har debiterats av tredje part. Efter återbetalningsperioden återbetalas inte de avgifter som du betalat eller ska betala. Dessutom, om vi upptäcker att ett meddelande om avbokning har gjorts i ond tro eller i ett olagligt försök att undvika betalning för tjänster som faktiskt mottagits och åtnjutits, förbehåller vi oss rätten att fortfarande debitera dig som lämnat ett sådant meddelande för alla Wiklex-tjänster som faktiskt mottagits, enligt lag.

 

5.5. Återkrav
Om vi upptäcker en obetald faktura, avvisning, återbetalning eller annat avslag på en faktura ("Återbetalning"), kommer detta att betraktas som ett brott mot dina betalningsskyldigheter nedan, och din användning av Wiklex-tjänster kan inaktiveras eller avslutas automatiskt.

 

Din användning av Wiklex-tjänsterna kommer inte att återupptas förrän du betalar alla tillämpliga avgifter i sin helhet, inklusive alla avgifter och kostnader som Wiklex och / eller tjänster från tredje part har för alla mottagna återbetalningar (inklusive avgifter) för Wiklex-tjänster som tillhandahålls före återbetalningen, hanterings- och behandlingsavgifter och avgifter som eventuella betalningsleverantörer ådragit sig, så som påminnelseavgifter och ränta. Vi förbehåller oss rätten att debitera 60 kr i påminnelseavgift för varje skickad påminnelse samt 8% dröjsmålsränta på förfallna fakturor. Vi skickar första påminnelse tre (3) arbetsdagar efter förfallodatum och skickar sedan en ny påminnelse var tredje dag. Vi skickar som max sex (6) påminnelser innan ditt kundkonto och din webbplats / webbapplikation raderas.

 

Om du har några frågor eller funderingar angående en betalning till Wiklex vänligen kontakta oss via e-post på info@wiklex.com.

6. Uppsägning av Wiklex-tjänster

6.1. Uppsägning av dig (användaren)
Du kan sluta använda och begära att säga upp din webbplats / webbapplikation när som helst, i enlighet med instruktionerna i Wiklex-användarvillkor. Ikraftträdandedatum och det effektiva datumet för uppsägningen av din webbplats / webbapplikation är i slutet av den betalda prenumerationsperioden.

 

Din prenumeration kommer att upphöra endast efter utgången av respektive prenumerationsperiod för vilken du redan har betalat. Observera att avbokningsprocessen kan ta några dagar. För att undvika nästa automatiska förnyelse och respektive avgift, bör avbokningsbegäran göras minst fjorton (14) dagar före utgången av den dåvarande prenumerationsperioden.

6.2. Uppsägning av Wiklex
Försummelse att följa Wiklex-villkoren och / eller att betala någon skyldig avgift/faktura ger Wiklex rätten att stänga av er webbplats / webbapplikation tills full betalning har gjorts. 

6.3. Förlust av data, innehåll och kapacitet
Om din webbplats/webbapplikation avbryts (vare sig det är på din begäran eller efter Wiklex gottfinnande) kan det orsaka eller leda till förlust av visst innehåll, funktioner eller kapacitet på din webbplats/webbapplikation, inklusive användarinnehåll, slutanvändardata eller annan användningsinformation som sparas däri (”kapacitetsförlust”). Wiklex ansvarar inte på något sätt för sådan kapacitetsförlust eller för att spara en säkerhetskopia av ditt kundkonto, användarinnehåll eller slutanvändardata. Observera också att ytterligare avgifter kan gälla för återaktivering av er webbplats / webbapplikation efter uppsägning, vilket bestäms av Wiklex efter eget gottfinnande.

Vid uppsägning har ni rätt att få ert innehåll såsom texter, bilder och/eller media (inklusive slutanvändarinnehåll och databasinnehåll) skickat till er innan vi raderar er webbplats/webbapplikation. Detta måste då begäras senast fjorton (14) dagar innan er förbetalda prenumerationsperiod löpt ut.

7. Webbutik

7.1. Allmänt
Wiklex har kapacitet att erbjuda tjänster som gör det möjligt för dig att sälja produkter och tjänster online på internet ("E-handel" eller "Webbutik"). 

 

Du är ensam ansvarig för dina användarprodukter och e-handelsrelaterade aktiviteter, och eventuella kampanjer och relaterat innehåll som finns eller hänvisas till i din användarplattform, och överensstämmelse med tillämpliga lagar. Vi tillhandahåller bara plattformen för dig att hantera dina online-e-handelsaktiviteter. Vi är inte inblandade i ditt förhållande och / eller någon transaktion med någon faktisk eller potentiell köpare av dina användarprodukter.

När någon köper dina användarprodukter kommer betalningarna för sådana transaktioner att behandlas via utvalda betalningslösningar som finns tillgängliga för integration per vår möjlighet på Wiklex (”Betalningsleverantör (er)”).

7.2. Betalningsleverantörer
Wiklex erbjuder att integrera ett flertal betalningslösningar. Vänligen notera att vissa är möjligt och vissa är inte möjligt. Du ska i samråd med oss avgöra vilka betalningsleverantörer som ska / och är möjliga att integrera. Wiklex ansvarar inte för betalningsleverantörernas system och kvalitet och det är ert ansvar att säkerställa att era betalningsleverantörer följer rådande lagar och regler för ekonomisk transaktion. Vänligen notera att betalningsleverantörer med största sannolikhet tar ut en serviceavgift för nyttjandet av deras tjänster. Wiklex har inget ansvar gentemot betalningsleverantörerna och ni är ensamt ansvariga att registrera konton och verifiera er som näringsidkare hos era valda betalningsleverantörer.

Wiklex tar inte ut någon form av provision, avgift eller kostnad för produkter och / eller tjänster ni säljer i er e-handelsbutik. All omsättning ni genererar i er webbutik går oavkortat till er respektive era valda betalningsleverantörer.

7.3. E-handels bekräftelser och garantier
Genom att använda Wiklex byggda e-handelsfunktioner bekräftar, garanterar och godkänner du att:

 1. Du är ensamt och fullt ansvarig för alla skatter och avgifter av alla slag som är förknippade med din e-handelsaktivitet, inklusive skatter relaterade till köp eller försäljning av användarprodukterna, och att samla in, rapportera och återbetala rätt belopp till lämpliga myndigheter och / eller informera dina slutanvändare om sådana och förse dem med en vederbörligen utfärdad faktura enligt lag;

 2. Eventuella skatter som indikeras av e-handelsfunktionerna som tillhandahålls av Wiklex tillhandahålls endast för illustrationsändamål och kan inte åberopas på något sätt;

 3. Du ska vara ansvarig för och bära alla kostnader för att skaffa och leverera dina användarprodukter och för att tillhandahålla dem på ett säkert och professionellt sätt, i enlighet med branschstandarder;

 4. Du är ensam ansvarig för alla uttalanden och löften du gör och för all hjälp, garanti och support angående användarprodukterna, och ska tillhandahålla sann kontaktinformation på din användarplattform för frågor, klagomål eller anspråk; och

 5. Du får inte erbjuda eller sälja några användarprodukter eller tillhandahålla någon information, innehåll eller material angående användarprodukter som kan anses vara farliga, förfalskade, stulna, bedrägliga, stötande eller kränkande; som är förbjudna för försäljning, distribution eller användning; eller som på annat sätt inte följer tillämplig lagstiftning, inklusive med avseende på konsumenträttigheter, immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter, produktsäkerhet, handelsregler och sanktioner, support, underhåll och export; och -

 6. Wiklex kan när som helst och efter eget gottfinnande stänga av, inaktivera åtkomst till eller ta bort din e-handelsbutik - oavsett om de är införlivade, publicerade eller gjort som en del av din webbplats / webbapplikation vid den tidpunkten, utan något ansvar gentemot dig eller mot slutanvändare, inklusive för eventuellt kapacitetsförlust som härrör från detta.

8. Tjänster från tredje part

Wiklex kan komma att, i samråd med dig, integrera vissa tredjeparts tjänster, produkter och verktyg för att förbättra din webbplats / webbapplikation och din totala användarupplevelse, inklusive, men inte begränsat till, domänleverantörer från vilka du kan köpa ett domännamn för din webbplats, licensierat tredjepartsinnehåll, mediedistributionstjänster, betalningsleverantörer av e-handel, säljare av konkreta produkter etc. (tillsammans, "Tredjeparts tjänster").

 

Du erkänner och samtycker till att tredje parts tjänster tillhandahålls externt och att Wiklex enbart fungerar som en mellanliggande part mellan dig och sådana tjänster från tredje part och stödjer inte på något sätt sådana tjänster från tredje part eller ska på något sätt vara ansvarig med avseende på dessa. Wiklex kommer inte att vara part i eller på något sätt vara ansvarig för övervakning av någon interaktion eller transaktion mellan dig och tredje parts tjänster. Wiklex kommer att förse integrationstjänster av tredje parts tjänster, produkter och/eller funktioner.

Du förstår att sådana tjänster kan kräva betalning av ytterligare belopp till Wiklex och / eller till leverantörerna av sådana tjänster från tredje part.

 

All användning av sådana tjänster från tredje part ska ske enbart på egen risk och ansvar och kan vara föremål för sådana juridiska och ekonomiska villkor som styr sådana tredje parts tjänster, som du uppmanas att granska innan du nyttjar deras tjänster.

Om du använder eller ber oss att integrera tredje parts tjänster, programvara eller varor bekräftar du att du agerar i enlighet med deras användarvillkor. Om du till exempel använder YouTube måste du följa de tillämpliga villkoren för YouTube och dess sekretesspolicy som är den effektiva versionen från och med datumet för användning av sådana tjänster.

Medan vi hoppas kunna undvika sådana fall kan Wiklex när som helst och efter eget gottfinnande stänga av, inaktivera åtkomst till eller ta bort från din webbplats / webbapplikation, alla tjänster från tredje part - oavsett om eller inte införlivas med eller görs del av din webbplats / webbapplikation vid den tidpunkten - utan något ansvar gentemot dig eller några slutanvändare.

9. Felaktigheter och upphovsrätt

9.1. Felaktig användning och missbruk

Om du tror att en användare eller någon tredje parts tjänster agerat felaktigt eller på annat sätt missbrukat någon av Wiklex-tjänsterna, ska du omedelbart rapportera sådan användare och / eller tredje part till oss på info@wiklex.com. Du samtycker till att din rapport inte ålägger Wiklex något ansvar och att Wiklex kan överväga en sådan rapport och agera på den eller avstå från att vidta sådana åtgärder eller kräva ytterligare information eller dokument innan det görs, efter eget gottfinnande.

9.2. Upphovsrätt
Om Wiklex får information om upphovsrättsintrång relaterat till din webbplats / webbapplikation kan vi komma att ta bort din webbplats / webbapplikation, med eller utan föregående meddelande till dig. I sådant fall kan du lämna in en korrekt motanmälan där du måste inkludera: (1) ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och fysiska eller elektroniska signatur; (2) identifiering av materialet och dess placering innan det tas bort; (3) ett uttalande under påföljd av mened att materialet togs bort av misstag eller felidentifiering; (4) ditt samtycke till ett lämpligt rättsligt organ.

 • Ni som beställare har ansvaret för att förse oss, eller beställa av oss, material, såsom texter, bilder, videos, etc, till er webbplats / webbapplikation. Därför landar rättighetsansvaret, upphovsrättsansvaret och immatteriella rättigheter för innehållet på er er webbplats / webbapplikation oavkortat på er som beställare. Det är otroligt viktigt att ni inte ber oss använda material som ni inte är säkra på att ni får använda eller att ni använder någon annans material utan tillåtelse då det bryter mot upphovsrättslagen. Vi kan förse externt arbete i form av grafisk design och formgivning för att säkerställa att ni har unikt innehåll och de rättigheter som krävs. Prata med oss gällande material och innehåll till er webbplats / webbapplikation så hjälper vi er att komma fram till en lösning som passar er. Grafisk design kan komma att debiteras separat.

 • Allt innehåll på er webbplats / webbapplikation måste godkännas av er innan det används. Vi använder material från tre källor: (1) ert egna innehåll som ni skickar till oss, (2) via en samlad databas som vi har rättigheter till att använda innehållet utan att göra intrång på någon annans rättigheter och (3) material ni beställt av oss specifikt till er webbplats / webbapplikation.

  • Viktigt att förstå: Ni är själva ansvariga för materialet och innehållet på er webbplats / webbapplikation och ni äger allt innehåll som visas för era användare. Därför är det viktigt att ni går igenom allt innehåll såsom texter, bilder, filmer etc som syns för era användare och säkerställer att ni har rättigheten att använda innehållet och materialet.

 • Kodning och grundprogrammering på er webbplats / webbapplikation ägs av Wiklex respektive Wix. Ni har ingen rättighet att ta del av backend-, frontend-kodning eller Corvid(javascript)-koder som används exklusivt av Wiklex respektive Wix. Ni äger inte någon form av kodning eller programmering på er webbplats / webbapplikation. Dessa ägs och förses till fullo av Wiklex respektive Wix. 

  • Eventuella tredjepartssystem som vi integrerat på er hemsida/ert system ägs av respektive tredje part. 

10. Ansvarsfriskrivning

Vi tillhandahåller Wiklex-tjänsterna på ett "som det är", "med alla fel" och "som tillgängligt", utan några garantier av något slag, inklusive underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, arbetskraftsarbete, -intrång, eller någon annan garanti - allt i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi garanterar inte specifikt att Wiklex-tjänsterna (eller någon del, funktion eller något innehåll därav) är fullständiga, korrekta, av någon viss kvalitet, tillförlitliga eller säkra på något sätt, lämpliga för eller kompatibla med någon av dina (eller dina slutanvändares) tänkta aktiviteter, enheter, operativsystem, webbläsare, programvara eller verktyg (eller att de kommer att förbli som sådana när som helst), eller följa lagar som är tillämpliga på du eller dina slutanvändare (inklusive i jurisdiktion där du verkar ), eller att deras funktion är fri från virus, buggar eller andra skadliga komponenter eller programbegränsningar. Dessutom stöder vi inte någon enhet, produkt eller tjänst (inklusive tjänster från tredje part) som nämns på eller görs tillgängliga via Wiklex-tjänsterna - så var noga med att verifiera dem innan du använder eller på annat sätt engagerar dem.

 

Wiklex får, efter eget gottfinnande (dock har inte någon skyldighet att göra det), analysera, övervaka och / eller redigera webbplatser / webbapplikationer, när som helst och av vilken anledning som helst, med eller utan föregående meddelande till dig.

 

Wiklex får under inga omständigheter betraktas som en "utgivare" av något användarinnehåll, inte på något sätt stödjer något användarinnehåll och tar inget ansvar för något användarinnehåll som laddats upp, publicerats, publicerats och / eller görs tillgängligt av någon användare eller någon annan part via Wiklex-tjänsterna, för någon användning av någon part, eller för förlust, radering eller skada på eller därtill eller förlust, skada eller kostnad som du eller andra kan drabbas av som ett resultat av eller i samband med publicering, åtkomst och / eller förlitande på något användarinnehåll. Dessutom är Wiklex inte ansvarigt för misstag, förtal, falskhet, obscens, pornografi, uppmuntran och / eller annat olagligt och / eller intrångande användarinnehåll som du eller någon annan part kan stöta på.

 

Du förstår att det finns risker med att använda Wiklex-tjänsterna och / eller ansluta och / eller hantera tredje parts tjänster genom eller i samband med Wiklex-tjänster, och att Wiklex inte kan och garanterar inte några specifika resultat från sådan användning och / eller interaktioner. Du tar härmed på dig alla sådana risker, skulder och / eller skador av något slag som uppstår i samband med och / eller som härrör från sådana interaktioner. Sådana risker kan bland annat innefatta felaktig framställning av information om och / eller av tredje parts tjänster och / eller licensierat innehåll, brott mot garanti och / eller kontrakt, kränkning av rättigheter och eventuella därav följande anspråk.

 

11. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som lagen tillåter i varje tillämplig jurisdiktion ska Wiklex, dess befattningshavare, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, dotterbolag och / eller ombud inte hållas ansvariga gentemot dig för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, bestraffande, exemplariska eller följdskador. Vad som helst, inklusive eventuella skador som härrör från (1) fel, misstag eller felaktigheter i eller i något innehåll; (2) personskador eller egendomsskador relaterade till din användning av Wiklex-tjänsterna; (3) obehörig åtkomst till eller användning av våra webbhotell-leverantörs servrar och / eller personlig information och / eller annan information som lagras där; (4) varje avbrott eller upphörande av överföringen till eller från Wiklex-tjänsterna; (5) användning eller visning av innehåll eller användarinnehåll som publiceras, mailas, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via Wiklex-tjänsterna; (6) händelser som ligger utanför den rimliga kontrollen av Wiklex, inklusive eventuella internetfel, utrustningsfel, elektriska strömavbrott, strejker, arbetstvister, upplopp, uppror, civila störningar, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, jordbävningar, explosioner, krig, terrorism, statliga handlingar, beslut från domstolar, organ eller tingsrätter eller bristande utförande av tredje part och / eller (7) förlust av användning, data, vinster, goodwill eller andra immateriella förluster till följd av användningen eller oförmågan att använda någon eller hela Wiklex-tjänsten.

 

Du förstår och samtycker till att dessa begränsningar av ansvar är överenskomna riskfördelningar som delvis utgör vederlaget för Wiklex tjänster till dig, och sådana begränsningar gäller även om Wiklex har informerats om möjligheten till sådana skulder.

12. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, skydda och hålla Wiklex, dess befattningshavare, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, dotterbolag och agenter skyddade från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, skulder och kostnader (inklusive advokatarvode ) som härrör från: (1) din överträdelse av någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller andra Wiklex-villkor; (2) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, åtkomsträttigheter, egendom eller sekretessrätt som härrör från din webbplats / webbapplikation och / eller din användning av Wiklex-tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, Wiklex-tjänsternas åtgärder till din fördel; och / eller (3) någon annan typ av påstående som din webbplats / webbapplikation orsakade skada på en tredje part.

13. Allmänt

13.1. Ändringar och uppdateringar
Wiklex förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller avsluta någon av Wiklex-tjänsterna (eller några funktioner därav, eller priser som är tillämpliga på dem), och / eller avbryta din åtkomst till någon av Wiklex-tjänsterna (inklusive borttagning av allt material som du skapat i samband med Wiklex-tjänsterna) av vilken anledning som helst och / eller ändring av Wiklex-villkoren med eller utan föregående meddelande - när som helst och på vilket sätt som helst.

Du samtycker till att Wiklex inte kommer att hållas ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, upphävande eller upphörande av dessa Wiklex-tjänster.

Om sådana ändringar innebär betalning av ytterligare avgifter, kommer vi att meddela dig om sådana avgifter innan vi möjliggör sådana specifika ändringar. Om du misslyckas eller vägrar att betala sådana avgifter kan vi (efter eget gottfinnande) avbryta din webbplats / webbapplikation (som förklaras närmare i avsnitt 6 ovan).

13.2. Tillämplig lag och jurisdiktion
Wiklex-villkoren, de rättigheter och åtgärder som tillhandahålls nedan och alla påståenden och tvister relaterade till detta och / eller till Wiklex-tjänsterna, deras tolkning eller överträdelse, upphörande eller giltighet därav, de förhållanden som följer av eller enligt Wiklex Villkor, eller alla relaterade transaktioner eller köp, ska regleras av, tolkas under och verkställas i alla avseenden enbart och uteslutande i enlighet med Svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt.

 

Alla sådana anspråk och tvister ska tas in, och du godkänner härmed att de avgörs uteslutande av en domstol med behörig jurisdiktion i Stockholm, Sverige. Tillämpningen av FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor utesluts härmed uttryckligen.

13.3. Meddelanden och information
Vi kan förse dig med meddelanden och viktig information via e-post, skickat till den e-postadress du angav oss när vi skapade ditt kundkonto hos oss; och / eller (3) på annat sätt, inklusive telefonnummer eller fysisk adress som du angav oss. Wiklexs meddelande till dig kommer att anses ha mottagits och träder i kraft inom tjugofyra (24) timmar efter det att det publicerades eller skickades genom någon av ovanstående metoder, såvida inte annat anges i meddelandet.

13.4. Relation
Wiklex-villkoren och din användning av Wiklex-tjänsterna ska inte och kan inte tolkas för att skapa något partnerskap, samriskföretag, arbetsgivar-anställd, byrå eller franchisegivare-franchisetagare mellan Wiklex och dig. Vi är inte samarbetspartners. Du beställer en tjänst av oss och vi tillhandahåller dig tjänsten. 

13.5. Hela avtalet
Din orderbekräftelsen som du mottagit i samband med att du beställt Wiklex-tjänster samt dessa användarvillkor ska utgöra hela avtalet mellan dig och Wiklex angående ämnet för detta eller därav och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, överenskommelser, löften, villkor, förhandlingar, förbund eller framställningar, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, mellan Wiklex och dig, inklusive de som gjorts av eller mellan någon av våra respektive representanter, med avseende på någon av Wiklex-tjänsterna. Du samtycker vidare till att du inte förlitar dig på något löfte, stimulans, representation, uttalande, avslöjande eller skyldighet att avslöja Wiklex för att ingå några av Wiklex-villkoren.

 

Orderbekräftelsen som skapas i samband med din beställning kan innehålla villkor som eventuellt är i konflikt med villkor i dessa användarvillkor. Villkoren i orderbekräftelsen går före eventuella villkor som är i konflikt med dessa användarvillkor.

13.6. Uppdrag
Wiklex kan överlåta sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt detta och / eller överlåta äganderätt i Wiklex-tjänsterna och / eller licensierat innehåll till en tredje part utan ditt samtycke eller förhandsmeddelande till dig. Du får inte tilldela eller överföra några av dina rättigheter och skyldigheter nedan utan föregående skriftligt medgivande från Wiklex. Alla försök eller faktiska tilldelningar därav utan Wiklex tidigare uttryckliga och skriftliga medgivande är ogiltiga. Under alla omständigheter ska ett uppdrag eller överföring enligt detta avsnitt 13.6 inte i sig ge Wiklex eller dig rätten att avbryta Wiklex-tjänster eller tredje parts tjänster som gällde.

13.7. Avskiljbarhet och undantag
Om någon bestämmelse i Wiklex-villkoren anses av en domstol med behörig jurisdiktion ogiltig, olaglig eller av någon anledning inte verkställbar, ska sådan bestämmelse anses vara avskiljbar och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. Inget avstående från någon överträdelse eller försummelse av någon av Wiklex-villkoren ska anses vara ett avstående från föregående eller efterföljande överträdelse eller fallissemang.

13.8. Tolkning
Dessa användarvillkor skrevs på svenska och översattes till andra språk för din bekvämlighet. Du kan komma åt och visa andra språkversioner genom att välja ett annat språk för Wiklex-webbplatsen. Om en översatt (icke-svensk) version av dessa användarvillkor står i konflikt med deras svenska version ska bestämmelserna i den svenska versionen ha företräde.

13.9. Kundtjänstkontakt
För att komma i kontakt med vår kundtjänst - använd något av alternativen nedan:

 1. Maila oss på info@wiklex.com

 2. Kontakta din dedikerade Wiklex-representant

13.10. Användarvillkorens giltighet

Dessa Wiklex-villkor och all information och användarvillkor som du finner på denna sida börjar gälla från och med att du betalar din första Wiklex faktura eller från och med att du mottagit en orderbekräftelse. Vänligen notera att vi uppdaterar våra användarvillkor då och då och därför ber vi dig att komma tillbaka till denna sida för att hålla dig uppdaterad på våra användarvillkor.

Genom att ni betalar/har betalat en Wiklex faktura (skickat från ES Elias Partners AB eller Wiklex AB) avseende "Hemsida Leasepaket", "SEO-Basic", "SEO-Advanced" och / eller "Webbapplikation" godkänner ni dessa kund/användarvillkor (www.wiklex.com/anvandarvillkor) och bekräftar att ni läst, förstått och tillämpat villkoren på denna sida.

bottom of page