top of page
Northern Lights

Wiklex Integritetspolicy

Wiklex Integritetspolicy

uppdaterat senast 2020-01-01

1. Läs noga
Wix.com bryr sig djupt om integriteten för sina besökare och användare. För detta ändamål beskriver denna integritetspolicy ("Sekretesspolicy") hur Wix.com Ltd., tillsammans med dess anslutna företag över hela världen ("Wix", "vi", "vår" eller "oss"), samlar in, använder, och dela din personliga information, samt en förklaring av de datarättigheter du kan ha i den personliga informationen. Denna integritetspolicy gäller för alla Wix-användare, inklusive oregistrerade besökare, registrerade användare och premiumanvändare (tillsammans "Användare", "du" eller "din") och för alla Wix-tjänster, inklusive våra webbplatser (inklusive www.wix .com och någon av dess underdomäner, "Webbplatsen"), webbapplikationer ("Wix-appar"), mobilapplikationer ("Mobilappar") och relaterade tjänster (tillsammans "Tjänsterna"). Denna integritetspolicy är inte avsedd att åsidosätta villkoren i något kontrakt du har med oss, och inte heller några rättigheter du kan ha enligt andra tillämpliga dataskyddslagar.

Innan du får tillgång till eller använder våra tjänster, vänligen läs denna policy och se till att du till fullo förstår vår praxis i relation till din personliga information. Om du läser och till fullo förstår denna integritetspolicy och förblir emot vår praxis, måste du omedelbart lämna och avbryta all användning av någon av våra tjänster. Om du har några frågor eller funderingar angående denna policy, vänligen kontakta oss här.

#ItsThatEasy
Denna policy beskriver vår sekretesspraxis – vilken personlig information vi samlar in om våra användare, vad vi gör med den, hur vi delar den och dina rättigheter angående den personliga informationen.

.

Genom att komma åt eller använda någon av våra tjänster, bekräftar du att du har läst denna integritetspolicy.

2. Vilken "personlig information" samlar vi in?
2.1. Användar information:
För att kunna tillhandahålla dig tjänsterna måste vi samla in personlig information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("Personlig information"). Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller oss, från din användning av tjänsterna och från andra källor. Här är de typer av personlig information vi samlar in om dig:

Information du ger oss. När du registrerar dig för våra tjänster, registrerar dig för Wix-evenemang, prenumererar på våra blogg(ar) eller nyhetsbrev, köper och/eller registrerar domännamn, använder någon av våra tjänster; och/eller när du kontaktar oss direkt via någon kommunikationskanal (t.ex. Wix supportbiljetter, e-postmeddelanden), kan du ge oss personlig information, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation (för användare med betaltjänster), information du inkluderar i din kommunikation med oss och med andra användare på vår plattform, och personlig information som finns i skannade identifieringsdokument (som ett ID-kort, körkort, pass eller officiella företagsregistreringsdokument).

Information vi samlar in när du använder tjänsterna. När du besöker, laddar ner och/eller använder någon av våra tjänster kan vi samla in samlad personlig information om användning, såsom besökares och användares surfning och "klickström"-aktivitet på tjänsterna, sessionsvärmekartor och rullningar, icke-identifierande Personlig information om besökarens eller användarens enhet, operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, språk- och tangentbordsinställningar, internetleverantör, hänvisnings-/utgångssidor, datum-/tidsstämplar, etc.

Information vi samlar in från andra källor. Vi kan få personlig information om dig från tredje parts källor, såsom i) säkerhetsleverantörer, bedrägeriupptäckande och förebyggande leverantörer, till exempel för att hjälpa oss sålla bort användare som är associerade med bedrägeri, ii) sociala medieplattformar, när du loggar in eller loggar in - genom att använda ditt sociala mediekonto kan vi få personlig information från den tjänsten (t.ex. ditt användarnamn, grundläggande profilpersonuppgifter) och i vissa fall kan vi samla in personlig information från företag som förbättrar företag som hjälper oss att förbättra vårt tjänsteerbjudande; iii) reklam- och marknadsföringspartners för att övervaka, hantera och mäta våra annonskampanjer.

#ItsThatEasy

För att tillhandahålla våra tjänster samlar vi in personlig information om våra användare.

Personuppgifterna kommer från dig när du besöker eller använder våra tjänster, personlig information som vi samlar in automatiskt och personlig information som vi samlar in från andra källor.

2.2. Användare av användare "Personlig information"
Vi kan också samla in personlig information som hänför sig till besökare och användare av våra användares webbplatser eller tjänster ("Användare-av-användare"), enbart för och på våra användares vägnar (som beskrivs närmare i avsnitt ‎6 nedan).

2.3. Wix jobb sökande information
Vi samlar också in information som tillhandahålls oss av Wix-jobbkandidater (“Sökande”), när de ansöker till någon av de lediga tjänsterna som publiceras på https://www.wix.com/jobs, via e-post eller på annat sätt (som beskrivs ytterligare i vår sekretesspolicy för jobbsökande).

3. Varför samlar vi in sådan "personlig information"
Vi använder din personliga information för följande ändamål:

För att tillhandahålla och driva tjänsterna;

För att vidareutveckla, anpassa, utöka och förbättra våra tjänster, baserat på användarnas vanliga eller personliga preferenser, erfarenheter och svårigheter;

För att ge våra användare löpande kundhjälp och teknisk support;

För att kunna kontakta våra användare med allmänna eller personliga tjänsterelaterade meddelanden och reklammeddelanden (som närmare beskrivs i avsnitt 8 nedan);

För att hjälpa oss att uppdatera, utöka och analysera våra register för att identifiera nya kunder;

För att underlätta, sponsra och erbjuda vissa tävlingar, evenemang och kampanjer, bestämma deltagarnas behörighet, övervaka prestationer, kontakta vinnare och ge priser och förmåner;

För att analysera våra prestationer och marknadsföringsaktiviteter;

För att skapa aggregerad statistisk data och annan aggregerad och/eller härledd information, som vi eller våra affärspartners kan använda för att tillhandahålla och förbättra våra respektive tjänster;

För att ge dig professionell hjälp.

För att förbättra vår datasäkerhet och bedrägeriförebyggande kapacitet; och

För att följa alla tillämpliga lagar och förordningar.

Vi kan använda tekniker som "maskininlärning" (europeisk lag hänvisar till detta som "automatiserat beslutsfattande") för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. När vi använder maskininlärning har vi antingen: (i) fortfarande en människa involverad i processen (och är därför inte helt automatiserade); eller (ii) använda maskininlärning på sätt som inte har betydande integritetskonsekvenser (till exempel ändra ordning på hur applikationer kan visas när du besöker Wix App Market). Vi kan också använda maskininlärning för att hjälpa oss att övervaka, identifiera och stänga av konton som skickar skräppost eller deltar i annan otillåten eller bedräglig aktivitet.


Vi använder din personliga information för de syften som anges i avsnitt 3 där:

Vår användning av din personliga information är nödvändig för att utföra ett kontrakt eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. för att förse dig med en webbplatsbyggare, för att ge dig vår kundhjälp och teknisk support);

Vår användning av din personliga information är nödvändig för att uppfylla en relevant juridisk eller regulatorisk skyldighet som vi har; eller

Vår användning av din personliga information är nödvändig för att stödja legitima intressen och affärsändamål (till exempel för att underhålla och förbättra våra tjänster och Wix effektivitet genom att identifiera tekniska problem), förutsatt att den utförs på ett sätt som är proportionerligt och som respekterar din integritetsrätten.

#ItsThatEasy
Vi använder den personliga informationen vi samlar in om dig för att tillhandahålla våra tjänster och göra dem bättre och säkrare.

.

Vi samlar också in och använder personlig information för att kontakta användare och för att följa de lagar som är tillämpliga på oss.

4. Hur vi delar din "personliga information"
Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer och andra (eller på annat sätt ge dem tillgång till den) på följande sätt och i följande fall:

Tredjepartstjänsteleverantörer:  Wix har samarbetat med ett antal utvalda tjänsteleverantörer, vars tjänster och lösningar kompletterar, underlättar och förbättrar våra. Dessa inkluderar värd- och serversamlokaliseringstjänster, kommunikations- och innehållsleveransnätverk (CDN), data- och cybersäkerhetstjänster, fakturerings- och betalningshanteringstjänster, domännamnsregistratorer, tjänster för upptäckt och förebyggande av bedrägerier, webbanalys, e-postdistribution och övervakning tjänster, sessionsinspelning och fjärråtkomsttjänster, prestationsmätning, dataoptimering och marknadsföringstjänster, innehållsleverantörer och våra juridiska och finansiella rådgivare (tillsammans "Tredjepartstjänsteleverantör(er)").

.

Wix kan komma att dela följande kategorier av personlig information med tredje parts tjänsteleverantörer för affärsändamål:

identifierare, inklusive namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, internetprotokolladress, e-postadress, kontonamn eller andra liknande identifierare.


kommersiell personlig information, till exempel personlig information om produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts.

4.1.

#ItsThatEasy
Vi kan komma att dela personlig information om våra användare och användare-av-användare med olika tredje parter, inklusive vissa tjänsteleverantörer och brottsbekämpande tjänstemän.

.

Personuppgifterna får endast delas i enlighet med denna policy.

Brottsbekämpning, juridiska förfrågningar och skyldigheter: Wix kan avslöja eller på annat sätt tillåta åtkomst till alla kategorier av din personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy i enlighet med en juridisk begäran, såsom en stämningsansökan, rättsliga förfaranden, husrannsakningsorder eller domstolsbeslut, eller i överensstämmelse med tillämpliga lagar, om vi i god tro tror att lagen kräver att vi gör det, med eller utan meddelande till dig.

4.2.

Skydda rättigheter och säkerhet:  Wix kan dela alla kategorier av din personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy om vi i god tro tror att detta kommer att hjälpa till att skydda rättigheterna, egendomen eller personlig säkerhet för Wix, någon av våra användare, alla användare av- Användare, eller någon medlem av allmänheten, med eller utan meddelande till dig.

4.3.

Wix vanliga eller personliga preferenser, erfarenheter och svårigheter;

För att ge våra användare löpande kundhjälp och teknisk support;

För att kunna kontakta våra användare med allmänna eller personliga tjänsterelaterade meddelanden och reklammeddelanden (som närmare beskrivs i avsnitt 8 nedan);

För att hjälpa oss att uppdatera, utöka och analysera våra register för att identifiera nya kunder;

För att underlätta, sponsra och erbjuda vissa tävlingar, evenemang och kampanjer, bestämma deltagarnas behörighet, övervaka prestationer, kontakta vinnare och ge priser och förmåner;

För att analysera våra prestationer och marknadsföringsaktiviteter;

För att skapa aggregerad statistisk data och annan aggregerad och/eller härledd information, som vi eller våra affärspartners kan använda för att tillhandahålla och förbättra våra respektive tjänster;

För att ge dig professionell hjälp.

För att förbättra vår datasäkerhet och bedrägeriförebyggande kapacitet; och

För att följa alla tillämpliga lagar och förordningar.

Vi kan använda tekniker som "maskininlärning" (europeisk lag hänvisar till detta som "automatiserat beslutsfattande") för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. När vi använder maskininlärning har vi antingen: (i) fortfarande en människa involverad i processen (och är därför inte helt automatiserade); eller (ii) använda maskininlärning på sätt som inte har betydande integritetskonsekvenser (till exempel ändra ordning på hur applikationer kan visas när du besöker Wix App Market). Vi kan också använda maskininlärning för att hjälpa oss att övervaka, identifiera och stänga av konton som skickar skräppost eller deltar i annan otillåten eller bedräglig aktivitet.
 

Vi använder din personliga information för de syften som anges i avsnitt 3 där:

Vår användning av din personliga information är nödvändig för att utföra ett kontrakt eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. för att förse dig med en webbplatsbyggare, för att ge dig vår kundhjälp och teknisk support);

Vår användning av din personliga information är nödvändig för att uppfylla en relevant juridisk eller regulatorisk skyldighet som vi har; eller

Vår användning av din personliga information är nödvändig för att stödja legitima intressen och affärsändamål (till exempel för att underhålla och förbättra våra tjänster och Wix effektivitet genom att identifiera tekniska problem), förutsatt att den utförs på ett sätt som är proportionerligt och som respekterar din integritetsrätten.

#ItsThatEasy
Vi använder den personliga informationen vi samlar in om dig för att tillhandahålla våra tjänster och göra dem bättre och säkrare.

.

Vi samlar också in och använder personlig information för att kontakta användare och för att följa de lagar som är tillämpliga på oss.

4. Hur vi delar din "personliga information"
Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer och andra (eller på annat sätt ge dem tillgång till den) på följande sätt och i följande fall:

Tredjepartstjänsteleverantörer: Wix har samarbetat med ett antal utvalda tjänsteleverantörer, vars tjänster och lösningar kompletterar, underlättar och förbättrar våra egna. Dessa inkluderar värd- och serversamlokaliseringstjänster, kommunikations- och innehållsleveransnätverk (CDN), data- och cybersäkerhetstjänster, fakturerings- och betalningshanteringstjänster, domännamnsregistratorer, tjänster för upptäckt och förebyggande av bedrägerier, webbanalys, e-postdistribution och övervakning tjänster, sessionsinspelning och fjärråtkomsttjänster, prestationsmätning, dataoptimering och marknadsföringstjänster, innehållsleverantörer och våra juridiska och finansiella rådgivare (tillsammans "Tredjepartstjänsteleverantör(er)").

.

Wix kan komma att dela följande kategorier av personlig information med tredje parts tjänsteleverantörer för affärsändamål:

identifierare, inklusive namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, internetprotokolladress, e-postadress, kontonamn eller andra liknande identifierare.
 

kommersiell personlig information, till exempel personlig information om produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts.

4.1.

#ItsThatEasy
Vi kan komma att dela personlig information om våra användare och användare-av-användare med olika tredje parter, inklusive vissa tjänsteleverantörer och brottsbekämpande tjänstemän.

.

Personuppgifterna får endast delas i enlighet med denna policy.

Brottsbekämpning, juridiska förfrågningar och skyldigheter: Wix kan avslöja eller på annat sätt tillåta åtkomst till alla kategorier av din personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy i enlighet med en juridisk begäran, såsom en stämningsansökan, rättsliga förfaranden, husrannsakningsorder eller domstolsbeslut, eller i överensstämmelse med tillämpliga lagar, om vi i god tro tror att lagen kräver att vi gör det, med eller utan meddelande till dig.

4.2.

Skydda rättigheter och säkerhet: Wix kan dela alla kategorier av din personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy om vi i god tro tror att detta kommer att hjälpa till att skydda rättigheterna, egendomen eller personlig säkerhet för Wix, någon av våra användare, alla användare av- Användare, eller någon medlem av allmänheten, med eller utan meddelande till dig.

4.3.

Wix dotterbolag och anslutna företag: Vi kan komma att dela din personliga information internt inom vår familj av företag, för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Till exempel kan vi dela din personliga information med Wix.com Inc., vårt USA-baserade dotterbolag, i samband med att underlätta och tillhandahålla dig (och dina användare-av-användare) med våra tjänster.
Att dela personlig information från Wix-dotterbolag och anslutna företag i EU, Storbritannien och Schweiz med Wix dotterbolag utanför dessa regioner kommer endast att ske under en godkänd överföringsmekanism, såsom de relevanta standardavtalsklausulerna.

4.4.

I samband med en förändring av företagets kontroll: Dessutom, om Wix eller något av dess dotterbolag genomgår någon förändring i kontroll, inklusive genom fusion, förvärv eller köp av i stort sett alla dess tillgångar, kan din personliga information delas med parterna inblandad i en sådan händelse.

4.5.

Efter din vidare riktning: Wix-tjänsterna gör det möjligt för dig, genom olika tekniker, att engagera och köpa olika tredjepartstjänster, produkter och verktyg för att förbättra dina webb- eller mobilwebbplatser, inklusive, utan begränsning, applikationer och widgets som erbjuds dig av tredje part genom Wix-webbplatsen (inklusive Wix App Market), betalningsleverantörer för e-handel, tredjepartsdesigners som kan hjälpa dig med din webbplats, etc. (sammantaget "tredjepartstjänster"). Om du väljer att engagera dig med sådana tredjepartstjänster kan de ha tillgång till och bearbeta personlig information om dina användare-av-användare som samlats in via dina webb- eller mobilwebbplatser. Till exempel:

a) Inramade sidor: våra tjänster kan göra det möjligt för dig att integrera tredjepartstjänster direkt på dina webb- eller mobilwebbplatser, t.ex. via sidramningstekniker för att visa innehåll till eller från tredjepartstjänster eller andra parter ("ramar"). Under dessa omständigheter kan tredjepartstjänsterna samla in personlig information från dina användare-av-användare.

 

b) App Market-utvecklare: Vi tillåter tredjepartsutvecklare (“tredjepartsutvecklare”) att utveckla och erbjuda sina egna applikationer via Wix App Market (“tredjepartsapp(ar)”) till användare, som du kan integrera på din webb- eller mobilwebbplats. Varje tredjepartsutvecklare är bunden av Wix App Market Partner Agreement, som bland annat begränsar sätten på vilka sådana utvecklare kan komma åt, lagra, dela och använda den personliga information som du och/eller dina Användare-av-Användare tillhandahåller till dem.

 

c) Sociala mediefunktioner: Våra tjänster kan göra det möjligt för dig att integrera vissa sociala mediefunktioner, widgets och enkel inloggningsfunktioner, som "Facebook Connect" eller "Google-inloggning" ("Sociala mediefunktioner") på din webb eller mobilsajter. Dessa sociala mediefunktioner kan samla in viss personlig information från dina användare-av-användare såsom identifierare, inklusive namn, alias, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, internetprotokolladress, e-postadress eller andra liknande identifierare. Sociala mediefunktioner tillhandahålls antingen av en tredje part eller direkt på våra tjänster.

 

Observera att i exemplen som anges ovan i detta avsnitt 4.6 fungerar Wix endast som en mellanhandsplattform som tillåter dig att köpa tjänsterna för sådana tredjepartstjänster (inklusive, men inte begränsat till, tredjepartsutvecklare, tredjepartsappar och sociala mediefunktioner ) som du interagerar direkt med och efter eget gottfinnande. I detta avseende agerar Wix som en tjänsteleverantör till dig och lämnar ut information till tredjepartstjänsterna för din räkning. Wix kommer att dela dina Användare-av-Användares Personuppgifter med Tredjepartstjänster endast efter din anvisning eller med ditt tillstånd och är inte, och ska inte på något sätt vara ansvarig för sådan Tredjepartstjänsts behandling av sådan Personlig information, eller ansvarigt. med hänsyn till detta.

 

Wix kontrollerar inte och ansvarar inte för åtgärderna eller policyerna för någon tredjepartstjänst, och din användning av någon tredjepartstjänst sker på egen risk. Vi uppmuntrar dig att granska eventuell integritetspolicy som medföljer en tredjepartstjänst och be sådan tredjepartstjänst om alla förtydliganden du kan behöva innan du bestämmer dig för att installera och/eller använda deras tjänster.

4.6.

5. Var lagrar/bearbetar vi din "personliga information"?
Wix behandlar data om individer över hela världen och kan överföra din personliga information utanför ditt land. Din säkerhet, integritet och konfidentialitet är vår högsta prioritet och det är därför Wix genomför en granskningsprocess som inkluderar en bedömning av integritetslagarna i dessa länder för att validera att de har starka dataskyddslagar.

5.1.

Användarens personliga information kontrolleras av Wix.com Ltd. i Israel, som Europeiska kommissionen anser som ett land som erbjuder en adekvat skyddsnivå för personlig information från EU. bosatta i medlemsstaterna (se här).

5.2.

Om du befinner dig i Europa, Storbritannien eller Schweiz, när vi överför din personliga information till en plats utanför Europa, kommer vi att se till att (i) det finns en skyddsnivå som anses adekvat av European Comission 

eller (ii) att de relevanta standardavtalsklausulerna finns på plats (dvs. den tillämpliga modulen i standardavtalsklausulerna för överföring av personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och EU:s förordning (E.U.) 2016/679 rådet från den 4 juni 2021, som tillgängligt här, och ICO:s International Data Transfer Addendum till EU-kommissionens standardavtalsklausuler version B1.0, i kraft från den 21 mars 2022, som den revideras under avsnitt ‎‎18 i dess obligatoriska klausuler ), eller (iii) vi följer Data Privacy Framework som är tillämpligt på dataöverföringar till USA och specificeras i paragraf 5.4 nedan, eller (iv) vi använder en annan juridiskt erkänd överföringsmekanism i tillämplig jurisdiktion.

5.3.

#ItsThatEasy
Vi kan lagra och bearbeta personlig information i USA, Europa, Israel eller andra jurisdiktioner, antingen av oss själva eller med hjälp av våra dotterbolag och tjänsteleverantörer.

Wix’s datalagringsleverantörer är avtalsenliga förpliktigade att skydda och säkra din data.

Bland annat kommer Wix att säkerställa att det finns en adekvat skyddsnivå eller att relevanta standardavtalsklausuler finns på plats för internationell överföring av våra EU-användares data.

När Wix överför E.U. Personlig information till ett tredje land som Europeiska kommissionen inte hittade kommer att skydda din information på ett adekvat sätt, Wix säkerställer att den har vidtagit ytterligare åtgärder för att följa de europeiska dataskyddslagarna.

Data Privacy Framework: Wix och dess täckta enheter DeviantArt, Inc., InkFrog, Inc, Modalyst, Inc och SpeedTab, Inc, följer Data Privacy Framework (“DPF”) som bäddar in EU-U.S. Data Privacy Framework ("EU-U.S. DPF"), Storbritanniens förlängning till EU-U.S. DPF och Schweiz-U.S.A. Data Privacy Framework (”Swiss-U.S. DPF”) som anges av det amerikanska handelsdepartementet, Europeiska kommissionen, Storbritanniens regering och den schweiziska federala administrationen angående insamling, användning och lagring av personlig information som överförts från Europeiska unionen, USA kungariket (och Gibraltar), och Schweiz till USA. Wix har certifierat till U.S. International Trade Administration (ITA), inom U.S. Department of Commerce, att de följer principerna för dataskyddsramverket. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna policy och principerna för datasekretessramen, ska principerna för datasekretessramen gälla. Wix åtagande att underkasta den personliga informationen som beskrivs i denna policy datasekretessramen är föremål för verkställighets- och utredningsbefogenheterna från United States Federal Trade Commission.

 

För att lära dig mer om Data Privacy Framework Program besök https://www.dataprivacyframework.gov och för att se vår certifiering, klicka här.

 

Wix kan komma att dela personlig information med tredje part under vissa omständigheter som beskrivs i denna policy, med förbehåll för skyldigheter enligt Data Privacy Framework Principles till tredje part som agerar som agenter som hjälper oss att driva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster, och Wix förblir ansvarigt om en tredje part agerar som vår agent behandlar personuppgifter som omfattas av denna policy på ett sätt som är oförenligt med denna policy, förutom där Wix inte är ansvarigt för händelsen som ger upphov till skadan.

 

I enlighet med principerna för datasekretessramverket åtar sig Wix.com att lösa klagomål om vår insamling eller användning av din personliga information. Individer i EU, Storbritannien och Schweiz med förfrågningar eller klagomål angående vår policy för datasekretess ska först kontakta oss på: privacy@wix.com.

Wix.com åtar sig att samarbeta och följa rekommendationerna från panelen som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA) och UK Information Commissioner's Office (ICO) och den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC) med avseende på olösta klagomål rörande vår hantering av personuppgifter som mottagits i förtroende för EU-U.S. DPF och Storbritanniens förlängning till EU-U.S. DPF och Schweiz-U.S.A. DPF.

Wix.com har vidare förbundit sig att hänvisa olösta klagomål från Data Privacy Framework till en alternativ leverantör av tvistlösning i USA. Om du har en olöst sekretess- eller dataanvändningsproblem som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta vår USA-baserade tredje parts tvistlösningsleverantör TRUSTe på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request för mer information eller att lämna in ett klagomål. Tjänsterna tillhandahålls utan kostnad för dig.

 

Om du har ett sådant olöst klagomål kan du under regressmekanismen kontakta tillämpliga EU-dataskyddsmyndigheter (kostnadsfritt). Wix förbinder sig att samarbeta med dataskyddsmyndigheterna och följa de råd som ges av sådana myndigheter.

 

Om du inte får ett bekräftelse på ditt klagomål i tid från oss, eller om vi inte har behandlat ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt, kan du - under vissa villkor som beskrivs i Datasekretessen Ramwebbplats - åberopa bindande skiljedom när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts. För mer information om detta alternativ, se bilaga I till principerna för datasekretessramen.

5.4

6. Användares "Personliga uppgifter"
Wix kan samla in, lagra och behandla viss personlig information om användare-av-användare ("Users-of-users information"), enbart på våra användares vägnar och på deras vägnar. Till exempel kan var och en av våra användare importera sina e-postkontakter från tredjepartstjänster som Gmail, eller på annat sätt samla in och hantera kontakter via deras användarwebbplats. Sådana kontakter lagras sedan hos Wix, på användarens vägnar.

.

  För sådana ändamål tjänar och ska Wix betraktas som en "behandlare" och inte som "kontrollant" (eftersom båda dessa termer med stora bokstäver definieras i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning ("GDPR")) för sådana användare av- Användarinformation.

.

Användarna som kontrollerar och driver sådana användarwebbplatser ska betraktas som "kontrollanter" av sådan information om användare-av-användare, och är ansvariga för att följa alla lagar och förordningar som kan gälla för insamling och kontroll av sådana användare-av-användare Information, inklusive alla sekretess- och dataskyddslagar i alla relevanta jurisdiktioner.

.

Behandlingen av användarnas personuppgifter ska ske inom Europeiska unionens, Israels eller ett tredjeland, territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom det tredje land som Europeiska kommissionen har beslutat att den säkerställer. en adekvat skyddsnivå och sådan behandling och överföring kommer att ske i enlighet med Databehandlingstillägget – Användare ("DPA"). Varje överföring till och Bearbetning i ett tredjeland utanför Europeiska Unionen som inte garanterar en adekvat skyddsnivå enligt till Europeiska kommissionen, ska genomföras enligt en godkänd överföringsmekanism, som beskrivs i dataskyddsförordningen.

.

Du är ansvarig för säkerheten, integriteten och den auktoriserade användningen av personlig information om användare-av-användares, och för att erhålla samtycke, tillstånd och tillhandahålla alla nödvändiga rättigheter för registrerade och rättvis behandling som krävs för insamling och användning av sådan personlig information.

.

Wix kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning till användare eller deras användare-av-användare, men vi rekommenderar att alla användare publicerar och upprätthåller tydliga och omfattande sekretesspolicyer på sina användarwebbplatser i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, och att alla användare-av- Användare läser noggrant dessa policyer och ser till att de förstår och, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag, samtycker till dem.

.

För mer information om hur Användare-av-Användares personliga information kan hanteras av Wix (vilket kan vara relevant för alla specifika meddelanden du lämnar till och/eller samtycke du erhåller från dina Användare-av-Användare), se avsnitt 4, 12 och 13.

 

Om du är en besökare, användare eller kund till någon av våra användare, vänligen läs följande: Wix har ingen direkt relation med Användare-av-Användare vars personliga uppgifter den behandlar. Om du är en besökare, användare eller kund till någon av våra användare, och vill göra några förfrågningar eller frågor angående din personliga information, vänligen kontakta sådana användare direkt. Om du till exempel vill begära att få tillgång till, korrigera, ändra eller radera felaktig personlig information som behandlas av Wix på uppdrag av dess användare, vänligen rikta din förfrågan till den relevanta användaren (som är "kontrollant" av sådana uppgifter). Om Wix ombeds av våra användare att ta bort användarnas personuppgifter, kommer vi att svara på sådana förfrågningar i god tid efter verifiering och i enlighet med tillämplig lag (till exempel trettio (30) dagar enligt GDPR) . Om inte annat instrueras av vår Användare kommer vi att behålla deras Användare-av-Användares Personuppgifter under den period som anges i Avsnitt 12 nedan.

#ItsThatEasy
Wix kan samla in och behandla personlig information om våra användares användare.

Vi gör detta enbart på våra användares vägnar och på deras vägnar.

Våra användare är ensamt ansvariga för information om deras användare-av-användare, inklusive för dess laglighet, säkerhet och integritet.

Wix har ingen direkt relation med någon av sina användares användare. Om du är en användare-av-användare, vänligen kontakta Wix-webbplatsens ägare direkt.

7. Användning av cookies och annan tredjepartsteknik
Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer använder cookies och annan liknande teknik ("cookies") för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst och säkerställa att den fungerar korrekt, för att analysera vår prestation och marknadsföringsaktiviteter och för att anpassa din upplevelse.

.

Du kan lära dig mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker och hur du kan utöva kontroll över dem i vår cookiepolicy.

.

Observera att vi inte ändrar vår praxis som svar på en "Spåra inte"-signal i HTTP-huvudet från en webbläsare eller mobilapplikation, men de flesta webbläsare tillåter dig att kontrollera cookies, inklusive om du ska acceptera dem eller inte och hur du ta bort de. 

em. Du kan ställa in de flesta webbläsare för att meddela dig om du får en cookie, eller så kan du välja att blockera cookies med din webbläsare.

#ItsThatEasy
Vi och vissa tredjepartstjänster kan använda cookies och liknande spårningstekniker i hela våra tjänster.

Dessa tekniker används mest för stabilitet, säkerhet, funktionalitet, prestanda och reklamändamål.

8. Kommunikation från Wix
8.1. PR-meddelanden
Vi kan komma att använda din personliga information för att skicka reklaminnehåll och meddelanden till dig via e-post, textmeddelanden, meddelanden inom vår plattform, marknadsföringssamtal och liknande former av kommunikation från Wix eller våra partners (som agerar på Wix vägnar) på sådana sätt.

.

Om du inte vill ta emot sådana reklammeddelanden eller samtal kan du meddela Wix när som helst eller följa instruktionerna för "avsluta prenumeration" eller STOPP som finns i den reklamkommunikation du får.

#ItsThatEasy

Vi kan skicka reklammeddelanden och innehåll till dig.
Du kan enkelt välja bort att ta emot reklammeddelanden genom att kontakta oss eller avsluta prenumerationen.

8.2. Service- och faktureringsmeddelanden
Wix kan också kontakta dig med viktig information om våra tjänster eller din användning av dem. Till exempel kan vi skicka ett meddelande till dig (genom något av de medel som är tillgängliga för oss) om en viss tjänst tillfälligt stängs av för underhåll; svara på din supportärende eller e-post; skicka dig påminnelser eller varningar angående kommande eller sena betalningar för dina nuvarande eller kommande prenumerationer; vidarebefordra missbruksklagomål gällande din användarwebbplats; eller meddela dig om väsentliga ändringar i våra tjänster.

.

Det är viktigt att du alltid kan ta emot sådana meddelanden. Av denna anledning kan du inte välja bort att ta emot sådana tjänste- och faktureringsmeddelanden om du inte längre är en Wix-användare (vilket kan göras genom att inaktivera ditt konto).

Vi kan också kontakta dig med tjänste- och faktureringsrelaterade meddelanden och innehåll. Du kommer inte att kunna välja bort att ta emot sådana meddelanden.

9. Dina rättigheter i förhållande till din "Personlig information"
Wix anser att det är absolut nödvändigt att alla Wix-användare har kontroll över sin personliga information. Beroende på hur du använder Wix-tjänsterna kan du därför ha rätt att begära åtkomst till, få en kopia av, uppdatera, ändra eller ta bort, portera viss personlig information till en annan tjänst, begränsa eller invända mot viss användning av din Personlig information (till exempel för direktmarknadsföringsändamål). När vi förlitar oss på ditt samtycke för behandling av din personliga information (till exempel för direktmarknadsföring) kan du när som helst återkalla ditt samtycke, och ett sådant återkallande kommer att träda i kraft från och med det.

Wix kommer inte att debitera dig mer om du utövar någon av dessa rättigheter och kommer att fortsätta att ge dig samma servicenivå.

Om du är en Wix-användare kan du komma åt och korrigera mycket av din personliga information direkt via ditt konto eller via onlineformulär som Wix gör tillgängliga för dig (enligt nedan). Du kan också utöva dina rättigheter genom att skicka din förfrågan till privacy@wix.com, skicka den till Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel, eller kontakta vår kundtjänst. När vi tar emot din rätta begäran kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi följer begäran för att skydda din integritet och säkerhet.

.

Innan vi uppfyller din begäran kan vi be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där det är tillåtet enligt lag (t.ex. om din begäran är ogrundad eller överdriven).

.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd (men vi rekommenderar ändå att du kontaktar oss först).

Om du är en Wix-användare och du vill få en kopia, få tillgång till och/eller begär att vi gör korrigeringar av den personliga information som du har lagrat hos oss (antingen din eller dina användare-av-användares), eller vill begär en lista över vilken personlig information (om någon) om dig vi har lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföringsändamål, följ instruktionerna i dessa hjälpcenterartiklar: "Hämta data från ditt Wix-konto" eller "Ta bort ditt Wix-konto permanent" . Du kan också posta din förfrågan till Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att uppfylla din förfrågan omgående (såvida vi inte behöver ytterligare information från dig för att uppfylla din begäran) , med förbehåll för juridiska och andra tillåtna överväganden.

.

Observera att om du tar bort ditt Wix-konto permanent raderas all din personliga information från Wix databaser. Efter att ha slutfört den här processen kan du inte längre använda någon av dina Wix-tjänster, ditt konto och all dess data kommer att tas bort permanent och Wix kommer inte att kunna återställa ditt konto eller hämta dina data i framtiden. Om du kontaktar våra supportkanaler i framtiden kommer systemet inte att känna igen ditt konto och supportagenter kommer inte att kunna hitta det raderade kontot.

#ItsThatEasy
När det kommer till din personliga information som du lagrat hos oss har du rätt att: få tillgång till, få en kopia av, uppdatera, ändra eller radera din personliga information, åtnjuta dataportabilitet (i vissa fall) begränsa eller invända mot viss användning av din personliga information, dra tillbaka ditt samtycke som du har gett oss tidigare till behandling.


Kontakta oss bara via e-post, post eller genom vårt kundtjänstteam, eller, när det är tillgängligt, fyll i vårt dedikerade formulär.

Du kan också korrigera och/eller uppdatera din personliga information via ditt användarkonto, om du har ett.

Du kan också radera din personliga information genom att radera hela ditt konto. Vi kommer att svara på dina förfrågningar inom en rimlig tidsram.

10. Ytterligare information för invånare i Kalifornien
Om du är bosatt i Kalifornien och använder tjänsterna, ger California Consumer Privacy Act ("CCPA") dig rätten att begära tillgång till och radering av den personliga information som Wix samlar in om dig, samt att begära att vi avslöjar hur vi samlar in , använd och dela din personliga information.

Invånare i Kalifornien har också rätt att välja bort försäljningen av deras personliga information av ett företag och en rätt att inte bli diskriminerad för att de utövar någon av sina rättigheter enligt CCPA.

.

Ingen försäljning av personlig information. Wix säljer INTE (som sådan term definieras i CCPA) din personliga information eller dina kunders (användare-av-användare) personuppgifter till tredje part, och Wix har inte sålt personlig information under de tolv månaderna före ikraftträdandet. i denna integritetspolicy.

.

Ingen diskriminering. Wix diskriminerar inte någon användare för att de utövar sina rättigheter enligt CCPA.

 

Konsumenter i Kalifornien kan utöva sina CCPA-rättigheter direkt eller genom en auktoriserad agent genom att logga in på sitt registrerade Wix-konto på Wix.com och följa instruktionerna nedan. Observera: för att skydda användarnas konton och personlig information och skydda användarnas integritetsrättigheter, verifierar vi användarnas begäranden om radering och åtkomst, och i den utsträckningen kan vi be dig om ytterligare information eller dokumentation (beroende på fallet), som kontorelaterad information och, i vissa fall, faktureringsinformation som används för att köpa betaltjänster och en kopia av dokument som kan hjälpa dig att verifiera din identitet.

Sådan identifieringsdokumentation (om så begärs) kommer endast att användas i verifieringssyfte och vi kommer att radera den efter att din begäran har behandlats.


Följande instruktioner gäller för personlig information som vi kan samla in från invånare i Kalifornien på eller genom våra tjänster.

.

Rätt att veta: Om du vill utöva din rätt att få veta eller få en kopia eller få tillgång till den personliga informationen som du har lagrat hos oss, följ instruktionerna i denna hjälpcenterartikel: <"Hämta data från ditt Wix-konto">, som förklarar hur du kan hämta din personliga information direkt från ditt Wix-konto. Alternativt kan du också skicka en begäran om att få tillgång till din personliga information via detta webbformulär, genom att skicka en begäran via e-post till privacy@wix.com eller genom att skicka din förfrågan till Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel.

 
Rätt till radering: Om du vill utöva din rätt att begära radering av någon av dina personliga uppgifter som du har lagrat hos oss, följ instruktionerna i denna hjälpcenterartikel: <"Permanently Deleting Your Wix Account">, som förklarar hur du raderar din personliga information som du kan komma åt direkt via ditt användarkonto. Du kan också välja att skicka en begäran om att radera all din personliga information (inklusive information som är tillgänglig via ditt användarkonto och all annan personlig information som vi har om dig) via detta webbformulär, genom att skicka en begäran via e-post till privacy@wix.com, eller genom att skicka din förfrågan till Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel.

 

När vi har tagit emot och verifierat din konsumentförfrågan kommer vi att radera din personliga information från våra register om inte ett undantag gäller. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att uppfylla din begäran omgående och i enlighet med kraven enligt tillämplig lag.

 

Observera att om du tar bort ditt Wix-konto permanent raderas all din personliga information från Wix databaser. Efter att ha slutfört denna process kan du inte längre använda någon av dina Wix-tjänster, ditt konto och all dess data kommer att tas bort permanent, och Wix kommer inte att kunna återställa ditt konto eller hämta dina data i framtiden. Dessutom, om du kontaktar våra supportkanaler i framtiden kommer systemet inte att känna igen ditt konto och supportagenter kommer inte att kunna hitta det borttagna kontot.


Om du inte kan komma åt ditt Wix-konto eller om du vill utöva dina CCPA-rättigheter genom en auktoriserad agent som verkar för din räkning, kan du eller din auktoriserade agent (i tillämpliga fall) skicka en förfrågan till privacy@wix.com eller kontakta vår kundvårdsavdelning, bland annat av r

bottom of page