top of page
Fantastiskt null!

Thank you for booking a meeting with me!

I will shortly send and calendar invitation and Zoom link that we will use for the meeting.

If you have any questions or want to make changes to our booked meeting, you can always contact me at leo@wiklex.com or +46 (0) 701495502


I am really looking forward to our meeting!

Tack för att du bokat ett möte med mig!


Jag kommer inom kort skicka en kalenderinbjudan och video-länk till dig som vi kommer använda inför vårt möte.


Om du har några frågor eller vill göra ändringar i vårt bokade möte kan du alltid kontakta mig på leo@wiklex.com eller +46 (0) 701495502


Jag ser verkligen fram emot vårt möte!

bottom of page